sobota, 30 czerwca 2018

Boży płomień: Zakończenie i Bibliografia


bp Andrzej Siemieniewski
ks. Mirosław Kiwka

BOŻY PŁOMIEŃ. CHRZEST DUCHU ŚWIĘTYMZakończenie

Jak podsumować zebrane tu świadectwa Biblii Starego i Nowego Testamentu oraz dwudziestu wieków doświadczeń Kościoła, które wszystkie razem stanowią już to prehistorię współczesnej Odnowy Charyzmatycznej, już to jej teologiczne tło?

Z jednej strony – zamiast podsumowania – można odesłać do przebogatej literatury opisującej dzieje katolickiej Odnowy w postaci historycznych podręczników, inspirujących świadectw lub materiałów do prowadzenia grup. Tego typu pozycji jest ogromna liczba, zarówno po polsku, jak i w wielu innych językach.

Lepiej jednak będzie zaproponować wsłuchanie się w to, co wybrzmiało wieczorem 3 czerwca 2017 r., kiedy to w rzymskim Circo Massimo papież Franciszek przewodniczył ekumenicznemu czuwaniu modlitewnemu 50 tysięcy reprezentantów Odnowy w Duchu Świętym ze 120 krajów. Powiedział wtedy: „Chrzest w Duchu Świętym, oddawanie Bogu chwały i służba człowiekowi: te trzy rzeczywistości są ze sobą nierozdzielnie związane”148. Potem połączył je w jednym apelu: „Zjednoczyliśmy się tutaj, aby razem modlić się o przyjście Ducha Świętego na każdego z nas, aby wyjść na ulice miast świata, aby ogłaszać panowanie Jezusa Chrystusa”.
BIBLIOGRAFIA
 
1. Literatura źródłowa

Augustinus Hipponensis, In Evangelium Ioannis Tractatus Centum Viginti Quatuor, Tractatus 74, 2, tekst dostępny w internecie: http://www.augustinus.it/latino/commento_vsg/index2.htm (2017); tłum. włoskie.
Omelia 74,2, dostępne w internecie: http://www.augustinus.it/italiano/commento_vsg/omelia_074.htm (2017).
Augustinus Hipponensis, Confessiones, dostępne w internecie: http://www.augustinus.it/latino/confessioni/index2.htm (2017).
Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, I.W. Pax, Warszawa1987.
L’Epistole della Serafica Vergine S. Catarina da Siena scritte da Lei a Pontefici, Cardinali, Prelati ed altre persone ecclesiastiche, t. I, Milano 1842, dostępne w internecie: https://archive.org/stream/epistoledellaser14cathuoft#page/n17/mode/2up (2017).
Francesco, Discorso al movimento del Rinnovamento nello Spirito 3 VII 2015, dostępne w internecie: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150703_movimento-rinnovamento-spirito.html (2017).
Guerra E., Prima lettera al Santo Padre datata 17 Aprile 1895M, dostępne w internecie: http://www.preghiereonline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1129&Itemid=661 (2017).
Guerra E., Preghiere allo Spirito Santo della Beata Elena Guerra, dostępne w internecie:
https://www.piccolifiglidellaluce.it/pfdl/devozioni/71-lo-spirito-santo/242-preghiere-allo-spirito-santo-della-beata-elena-guerra (2017).
Gertruda z Helfty, Ćwiczenia, tłum. B. Chądzyńska, M. I. Rosińska, M. B. Michniewicz, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 1999.
Gertruda z Helfty, Zwiastun Bożej miłości, t. 1, tłum. B. Chądzyńska, E. Kędziorek, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2001, t. 2, tłum. Emilia Kędziorek, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007; tekst łac. Legatus divinae pietatis: https://monasticmatrix.osu.edu/cartularium/legatus-divinae-pietatis-herald-divine-grace (2017).
Gertrude d’Helfta, Les Exercises, „Sources Chrétiennes” 19, Paris 1967.
Giovanni XXIII, Celebrazione dei Secondi Vespri nella Solennità di Pentecoste, Omelia del Santo Padre, 17 C 1959, dostępne w internecie: https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/homilies/1959/documents/hf_j-xxiii_hom_19590517.html (2017).
Giovanni XXIII, Il Tempio Massimo 2 VIII 1962, dostępne w internecie: https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/letters/1962/documents/hf_j-xxiii_let_19620702_tempio-massimo.html (2017).
Giovanni XXIII, Discorso del Santo Padre per la Chiusura del Primo Periodo del ss. Concilio 8 XII 1962, dostępne w internecie: https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621208_closing-i-period.html (2017).
Giovanni XXIII, Inaugurazione di un Nuovo Organo, Parole del Santo Padre Giovanni XXIII 26 IX 1962, dostępne w internecie: https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19620926_inaugurazione-organo.html (2017).
Giovanni XXIII, Udienza generale 24 X 1962, dostępne w internecie: https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/audiences/documents/hf_j-xxiii_aud_19621024.html (2017).
Giovanni Paolo II, Lettera ai Membri della Confederazione dell'Oratorio nella Ricorrenza del IV Centenario della Morte di San Filippo Neri, dostępne w internecie: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1994/documents/hf_jp-ii_let_07101994_filippo-neri.html (2017).
Hieronim, List 22,30 Ad Eustochium [Sancti Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri Epistolae Secundum Ordinem Temporum ad Amussim Digestae et in Quatuor Classes Distributae, dostępne w internecie: http://www.patrologia-lib.ru/patrolog/hieronym/epist/epist02.htm (2017).
Hildegada z Bingen, Scivias - Poznaj drogi Pana, tłum. Jarosław Sempryk, Księga I, Legnica 2012, Księga II, Legnica 2013, Księga III, Legnica 2014.
Hildegardis Bingensis, Scivias sive visionum ac relevationum, dostępne w internecie: https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost12/Hildegard/hil_s1pr.html (2017).
Jan od Krzyża, Dzieła, tłum. B. Smyrak, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1975.
San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual, w: Obras Completas de San Juan de la Cruz (Spanish Edition), Kindle Edition (2017).
Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, Libreria Editrice Vaticana 1992.
Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem. O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997, s. 255-351.
Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
Jan Paweł II, Do Ducha Świętego, dostępne w internecie: https://www.tygodnikpowszechny.pl/jan-pawel-ii-do-ducha-swietego-132887 (2017).
Sancti Leonis Magni Romanis Ponttifici Opera Omnia, PL 54-56.
Leo XIII, Ad fovendum in christiano populo pietatis studium erga divinum Spiritum, dostępne w internecie: http://www.vatican.va//archive/ass/documents/ASS-35-1902-3-ocr.pdf (2017).
Leon XIII, Divinum illud munus, dostępne w internecie: http://www.rodzinakatolicka.pl/index.php/magisterium/45-leon-xiii/13679-leon-xiii-divinum-illud-o-duchu-witym (2017); tekst łaciński, dostępne w Internecie: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/la/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_09051897_divinum-illud-munus.html (2017).
Pascal B., Preuves par discours IV (Laf. 449, Sel. 690), dostępne w internecie: http://www.penseesdepascal.fr/Hors/Hors1-moderne.php" (2017).
Patrick, Confessio: Patrick's Declaration of the Great Works of God, w: Celtic Spirituality 25, red. O. Davies, New York – Mahwah 1999, s. 67-90.
Libri Epistolarum Sancti Patricii Episcopi. Liber Primus: Confessio, dostępne w internecie: http://www.confessio.ie/etexts/confessio_latin#01 (2017).
Paulus VI, Gaudete in Domino, dostępne w internecie: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/la/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19750509_gaudete-in-domino.html (2017).
Pio XII, Dalla Lettera di Sua Santità Pio XIIa P. Paolo Caresana C.O., Preposito dell'Oratorio di Roma, nel IV centenario della "Pentecoste" di S. Filippo (1944), dostępne w internecie: http://www.oratoriosanfilippo.org/pioXII-2.html (2017).
Rituel cathare, Ch. Thousellier (red.), „Sources Chrétiennes” 236, Paris 1977.
Syméon le Nouveau Théologien, Traités théologiques et éthiques, t. II, V, 463-483, „Sources Chrétiennes” 129, Paris 1967.
Syméon le Nouveau Théologien, Catéchèses, t. II, Catéchèses, XV, 100-118, „Sources Chrétiennes” 104, Paris 1964.
Syméon le Nouveau Théologien, Chapitres théologiques, gnostiques et pratiques, 3,45, „Sources Chrétiennes” 51, Paris 1957.
Syméon le Nouveau Théologien, Hymnes, 44,262n, „Sources Chrétiennes” 196, Paris 1973.
Teresa od Jezusa, Dzieła, t. 1-3, tłum. H.P. Kossowski, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1987.
Santa Teresa de Jesús, Escritos, dostępne w internecie: http://teresavila.com/escritos (2017).
Sobór Watykański I, Constitutio dogmatica de fide catholica, [w:] Geschichte des Vatikanischen Konzils, red. Th. Granderath, t. II, Freiburg/Breisgau 1903, s. 496-497. 

2. Literatura pomocnicza

Betnivegna G., Effusione dello Spirito Santo e doni carismatici. La testimonianza di Sant'Agostino, ESUR, Ignatianium, Messina 1991.
Betnivegna G., Il Battesimo dello Spirito Santo. Testimonianze dalla Chiesa dei Padri, Roma 1995.
Burgess, S.M., The Holy Spirit: Medieval Roman Catholic and Reformation Traditions (Sixth-Sixteenth Centuries), Grand Rapids (Mi), 1997 (Kindle Edition).
Castellano Cervera J., Introduccion a la lectura el Castillo Interior, Roma Teresianum 1992.
Castellano Cervera J., Dottrina e messaggio di S.Teresa di Gesù, dottore della Chiesa. Introduzione generale. Libro della Vita – Cammin di perfezione – Castello interiore, Roma Teresianum 2005.
Cerrato E.A., Il Cuore di Filippo, „L’Osservatore Romano” – 26/05/2013, tekst dostępny w internecie: http://www.opusmariae.it/il-cuore-di-filippo/ (2017), Filippo Neri: la radice: http://www.oratoriosanfilippo.org/Cap1.pdf (2017).
Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego, t. I., Warszawa 1997.
Frajese V., Filippo Neri, santo, w: Dizionario biografico, dostępne w internecie: http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-filippo-neri_(Dizionario-Biografico)/ (2017).
Frossard A., Portret Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak, Kraków 1990.
García C., Espíritu Santo, w: Santa Teresa de la “A” a la “Z”, dostępne w internecie: http://teresavila.com/diccionario?letra=e (2017).
The Life and Revelations of Saint Gertrude, London 1870, dostępne w internecie: https://archive.org/stream/thelifeandrevela00gertuoft#page/n7/mode/2up (2017).
Lee E. R., Baptism in the Holy Spirit: Old Testament Promise, „Enrichment Journal” (2009 nr 4), dostępne w internecie: http://enrichmentjournal.ag.org/200904/200904_116_OT_Promises.cfm (2017).
Loisy A., L'Évangile et l'Église, Paris, Alphonse Picard et fils, 1902.
Lumini A., Apostola dello Spirito Santo, dostępne w internecie: http://www.osservatoreromano.va/it/news/apostola-dello-spirito-santo (2017).
Mansfield P., Jakby nowa Pięćdziesiątnica. Początek katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, Warszawa 1993.
Mansfield Gallagher P., As by a New Pentecost: The Dramatic Beginning of the Catholic Charismatic Renewal, (Golden Jubilee Edition) Phoenix (AZ, USA) 2016.
McDonnell K., Montague G.T., Inicjacja Chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym, Kraków 1997
Meyendorff J., Teologia bizantyjska, Warszawa 1984.
Ruiz Salvador, F., Święty Jan od Krzyża: pisarz, pisma, nauka, tłum. J. E. Bielecki, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998.